จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 367645


การใส่เบอร์สมาชิกสะสมไมล์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 27 มกราคม 2010 เวลา 14:14 น.

ในกรณีที่ Agent ต้องการจะใส่เบอร์สมาชิกสะสมไมล์ โดยที่ผู้โดยสารเป็นสมาชิกของสายการบินหนึ่ง แต่จะบินอีกสายการบินหนึ่ง และทั้งสองสายการบินเป็น Partnership ซึ่งสามารถสะสมคะแนน กันได้

Format: FFNXX-…… , YY

XX คือ สายการบินที่เป็นสมาชิก

YY คือ สายการบินที่จะบิน

เช่น ผู้โดยสารเป็นสมาชิกการบินไทย แต่จะบินกับสายการบินสิงคโปร์ ซึ่งการบินไทยและสายการบินสิงค์โปร์ อยู่ในเครือ Star Alliance

 

ตัวอย่าง PNR

- RLR ---
RP/BKK1A0980/BKK1A0980 SQ/RM 15JAN10/0302Z 3BPTB9
BKK1A0980/4132TT/15JAN10
1.KUNANANSAK/RATAWIT MR
2 SQ 973 C 15FEB 1 BKKSIN HK1 0940 1305 15FEB E SQ/Q2DUEY
3 SQ 970 C 20FEB 6 SINBKK HK1 0710 0835 20FEB E SQ/Q2DUEY
4 AP BKK +66 2 207-9090 - THAI-AMADEUS SOUTHEAST ASIA CO.,LTD

 

การใส่เบอร์สมาชิก FFNTG-RC94198,SQ

RLR ---
RP/BKK1A0980/BKK1A0980 TT/SU 15JAN10/0303Z 3BPTB9
BKK1A0980/4132TT/15JAN10
1.KUNANANSAK/RATAWIT MR
2 SQ 973 C 15FEB 1 BKKSIN HK1 0940 1305 15FEB E SQ/Q2DUEY
3 SQ 970 C 20FEB 6 SINBKK HK1 0710 0835 20FEB E SQ/Q2DUEY
4 AP BKK +66 2 207-9090 - THAI-AMADEUS SOUTHEAST ASIA CO.,LTD
- A
5 TK TL15JAN/BKK1A0980
6 SSR ADTK 1A TO SQ BY 10FEB BKK 1800LT ELSE WILL BE XXLD
7 *SSR FQTV SQ HK/ TGRC94198

* ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง flight ควรใส่เบอร์สมาชิกเข้าไปใหม่ทุกครั้งค่ะ